nazi ambleminin anlamı

nazi ambleminin anlamı

Swastika yada diğer adı gamalı haçtır. Tarih öncesi dönemlerden kalma bir semboldür. Eski uygarlıklarda güneş, barış, iyilik gibi olumlu anlamları içeren iyi ve kötülüğün iç içe olduğunu sembolize ederdi. Gamalı haç ismi Yunanca gama (Γ) harfine ve haç şekline (+) atfen verilmiştir. Svastika kelimesi Sanskritçe’deki su (iyi) ve asti (olmak) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur.”İyi olmak, mutlu ve sağlıklı olmak” anlamlarına gelir.

Svastika Hinduizm, Budizm ve Jainizm’e göre kutsaldır. Kökeni pek çok antik uygarlığa, Örneğin Orta ve Güney Amerika medeniyetlerinde, özellikle Mayalar, Navarrolarda görülür. Mezopotamya’da bulunan pek çok sikkede svastika görülür. Erken dönem Hristiyanlıkta ve Bizans İmparatorluğu’nda da svastika kullanıldığı görülür. Gamalı haç ismi Bizans döneminde kullanılmaya başlanmıştır. Svastikanın dört kolu, dört kozmik gücü (ateş, su, hava, toprak) simgelemektedir. Ayrıca bazı kaynaklarda, eski dönemlerde bu sembol sayesinde dört kozmik gücün etki altına alınıp büyü yapıldığı belirtilir.

 

Nazi Partisi'(NSDAP)nde kullanımı;
Gamalı haç, Birinci Dünya Savaşından sonra kurulan Alman Nazi partisi ve hükümeti tarafından amblem olarak kullanılmaya başlanmıştır.Daha sonra Nazi Almanyası’nın da bayrağı olmustur.

Hitler, Gamalı Haç sembolünü okkültik negatif değerini dikkate alarak onu ters yöne çevirterek Nazi Bayrağına koydurmuştur. Nazilerin bayrağında yer alan Gamalı Haç gerçekte ‘Özgün Swastika’nın(Gamalı Haç’ın) ters yönde’ olanıdır. Akrep-Yelkovan yönünde çizildiği zaman (Saat yönünün tersi) Swastika olumlu değişimleri ve devrimleri sembolize eder. Ancak Hitler “Yıkım” stratejisi izlemişti. Bunun içinde Swastika’yı yani gamalı haçı ters yöne çevirmişti.

Okkültizm’de Swastika’nın ters yöne çevrilmesi yıkım anlamına geliyordu. Dönüşü ters yöne düzenlenmiş olan Gamalı Haç’ı(swastika) Nazi Partisi’nin sembolü olarak kullanma kararı aitti ama Gamalı Haç(swastika) gerçekte gizli Thule Örgütü’nünü sembolüydü ve bu örgüt Swastika’nın(gamalı haç) ortasına bir de hançer yerleştirmişti. Ters yönlü Swastika( Gamalı Haç) onu okkültik amaçlarla kullananlara ‘kin,nefret ve şiddet’ duygularını telkin ediyordu.

 

 

Paylaşcam

2 yorum

Bir Cevap Yazın