bethlehem yıldızı

bethlehem yıldızı

İncil astrolojiden bazı bölümlerinde dolaylı olarak bahseder, bununla beraber detaylı olarak açıklamaktan kaçınır. Bahsedildiği metinlerin çoğu Matta İncili’nde açıklanan Bethlehem Yıldızı ile ilgilidir. Bethlehem Yıldızı; Hz. İsa doğarken Bethlehem kasabası üzerinde görüldüğü rivayet edilen parlak yıldız ya da gök cismi.

Buradaki hikaye, “Doğu’dan gelen üç Magi”den bahseder; bu kişiler özel bir yıldız görmüş, bunun üzerine gelmişlerdir. Magiler, bu yıldızı “Yahudilerin yeni kralı”nın doğumunu müjdeleyen bir işaret olarak yorumlamışlardır. Bu yeni doğacak kralı Kudüs’te aramış ve en sonunda da onu “Bebek İsa’da” bulmuşlardır. Eğer bu hikaye tarihi açıdan doğruysa Magiler olasılıkla Pers Bölgesi’nden gelen ve astrolojiyle ilgilenen rahiplerdi. Bütün bunlar İsa’nın yaşadığı dönemde Roma İmparatorluğu’nda iyi biliniyordu. Ama hikaye doğru olmasa bile, İncil’i Matta’ya göre yazanlar “Doğu’dan gelen Magileri” biliyorlardı ve İsa’nın doğuşunu yazarken bunu da eklemişlerdi.

Kudüs’ün 6 km. güneybatısında kutsal bir yerleşim yeri olan Beyt-ül lahim, ”ekmek evi” anlamına gelen adı ile, İsa Peygamber’in doğduğu bir kasaba. Markos İncili’nde ise Nasıriye peygamberin ayrı bir doğum yeri olarak belirlenmiştir.

M.Ö 4 ile, M.S 6 yılları arasında Kral Herodes döneminde doğmuş olduğuna inanılan peygamber İsa (a.s)’nın doğuş günü 25 Aralık’ta Katolik ve Protestan Hristiyanlar tarafından kutlanırken, Ortodokslar da, Ocağın 6’sını kutlama zamanı olarak belirlemişlerdir. Pagan Romalıların ‘aydınlık’ tanrıları da, 25 Aralık’ta doğmuştur.

Herkesçe bilindiği gibi, Dünyamız, çıplak gözle görülebilen tek kısa periyotlu kuyruklu yıldız olan Halley’le, her 76 yılda bir selamlaşıyor. Matta İncili’nde okunduğu üzere:

2,1: “İsa’nın Kral Hirodes devrinde, Yahudiyenin Beytlehem Kentinde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalime gelip şöyle dediler: Yahudilerin Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda Onun yıldızını gördük ve Ona tapınmaya geldik’’

2,7: Bunun üzerine Hirodes yıldızbilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi.

2,9: Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu, çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu.

2,10: Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular.

2,11 Eve girip çocuğu annesi Meryem’le birlikte görünce yere kapanarak O’na tapındılar. Hazinelerini açıp O’na armağan olarak altın, günnük ve mür sundular.

2:12 Sonra gördükleri bir düşte Hirodes’in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler. (Yusuf, bebeği ve Meryem’i Hirodes’in öldürmemesi için Mısır’a götürmüş, o zalim de, bölgedeki 2 yaştan küçük bebekleri öldürtmüştü, sonra Hirodes ölünce, Meryem Yusuf ve İsa Mısır’dan dönerek, Nasıra’ya gittiler)

MÖ. 12 yılında görünen bu yıldızın, büyük olasılıkla, periyodik ziyaretçimiz Halley kuyruklu yıldızı olduğu söyleniyor.

İncil’in Yeni Ahit’inde, Hz. İsa’nın doğumu ile ilgili öykünün anlatıldığı kısımdaki Beytlehem yıldızı olabileceği savunulurken, bazı hesaplamalara göre de, bu sonucun, miladi takvimin başlangıcını MÖ. 12 yılına düşüreceği söylenilmektedir. Mîladi takvim, Hz. İsa’ya göre düzenlenmiştir, doğumu başlangıç noktasını temsil eder. M.S anlamında kullanılan AD (Anno Domini) Latince “Efendimizin yılında” demektir.

Hazreti İsa’nın doğum yıllarındaki zamanlara ait ve Antakya’da çıkarılan tunç bir Roma sikkesinde, ilginç biçimde Koç burcu sembolü, bir yıldızın altında görülmektedir. O dönemlerde, Koç Burcu etkisi altında bulunan, haritalarında etkileşim saptanan, Yahudiye, Samariya, Filistin ve Kral Hirodesin ülkesi olmuştur. Roma Suriyesi’nin merkez kenti Antakya’nın egemenliğine 6. yılda giren Roma imparatorluğunun eyaleti Yahudiye; ismini MÖ 6. yüzyıldaki antik Yehuda Krallığı’na atfen almış olan Yehuda Krallığıdır. Koçun üzerindeki bu yıldız, Yahudiye’nin artık Roma hükümranlığı altındaki kaderini ve Yahudiye’de bir kralın doğumu için Koç burcunu da gözlemlediklerinin işareti olabilir.

Astrologlar, hangi yıldızın kralın doğumunu ilan ettiğine bakmış ve Jüpiter gezegeninin, krallık vermesi için sabah yıldızı olarak doğma anını seçmişlerdir. İsa Mesih’in olası doğuş anı için; Jüpiter’in, İ.Ö 6. yılın 17 Nisan’ında Koç burcunun doğusundan çıkışı, Ay’ın da Koç burcunda olup, Jüpiter’e ilerleyerek önünden geçişi ve son olarak da; Güneş’in Koç burcunda bulunması, Satürn ile beraber, artık su götürmez biçimde, bu denli önemli bir doğuş anı için işaretti.

Romalı Astrolog F. Maternus, Koç burcundaki bu görünümün, “son derece kutsal ve ölümsüz” bir doğuşu gösterdiğini bildirmişti. Sonrasında, müneccimlerin Yahudiye’ye gitmeleri söz konusu olmuştur.

Jüpiter, Koç burcundan çıkarak, hareketini tersine döndürmüş ve müneccimlerin doğuda gördükleri gezegen olarak önlerine düşmüştür, ardından Koç burcuna dönen Jüpiter, İ.Ö 6. yıl sonlarında birkaç gün sabit kalmış ve çocuğun bulunduğu yere gelip üzerinde durmuştur. Jüpiterin Koç burcunda sabit kalması, müneccimleri, Beytlehemde yeni kralı bulacaklarına inandırarak mutlu etmiştir.

Elbette tüm bu bilginin ilk kaynağı Kitabı Mukaddes ve İsa Mesih’in doğudaki bir yıldız altında doğup doğmadığı, her okurun, kendi düşünüş ve inanışına bağlı bir durum olarak kalacaktır. Hz. İsa’nın doğumunu bildiren Jüpiter’in, İ.Ö 6. yılda, hareketini birkaç gün boyunca tersine sürdürmüş olduğu saptanmıştır.

 

Paylaşcam

3 yorum

  1. Ali Erdoğan

    BETHLEHEM YILDIZININ IŞINLARI ODAMA ÇOK GÜZEL BEYAZ IŞIK DOLDU TESADÜFEN NORMAL MAKİNE İLE ÇEKTİM RENKLERİNE KADAR ÇIKTI

Bir Cevap Yazın