Bagan – myanmarm

Burma ve Birmanya diye anılan Myanmar, Güneydoğu Asya’nın en gizemli ve en şaşırtıcı ülkesidir. Bagan; Myanmar’da, Mandalay Bölgesi’nde antik bir kenttir. Eski adı Pagandır’dır.  9. yy’dan 13. yy’a kadar, kent bölgeyi birleştiren ilk krallık olan ve günümüzdeki Myanmar’ın oluşumuna kaynaklık eden Pagan Krallığı’nın başkentiydi. Krallığın zirvesine ulaştığı 11 ve 13. yüzyıllar arasında yalnızca Bagan ovalarında inşa edilen 10.000’den fazla Budist tapınağı, pagoda ve manastırdan arta kalan 2.200’den fazla tapınak ve pagoda günümüzde halen ayakta durmaktadır.

Burma günlüklerine göre, Bagan 2. yüzyılda kuruldu ve 849’da istihkam edilerek güçlendirildi. Akademisyenlerin genel yaklaşımı Bagan’ın 9. yüzyıl sonlarında, İrravaddy Vadisi’ne Nanzhao Kingdom’ndan son olarak giren Mranma (Burmalılar), tarafından kurulduğu yönündedir. Burma yerleşiminin büyüdüğü ve gücünün yükseldiği 10. yy sonlarına değin bu bölgede birbiriyle rekabet halinde olan bazı Pyu kent devletleri bulunmaktaydı.

1044’ten 1287’ye kadar, Bagan; Pagan İmparatorluğu’nun politik, ekonomik ve kültürel merkezi oldu. 250 yıldan fazla bir süre Bagan yöneticileri ve varlıklıları Bagan Ovalarındaki 104 km2’lik bir alan içinde 10.000’den fazla dinsel anıt (1.000 pagoda, 10.000 küçük tapınak ve 3.000 manastır) inşa ettirdiler.

Bagan, hareketli bir deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. 1904 ile 1975 yılları arasında kaydedilmiş 400’den fazla depremden ve çağlar boyunca devam etmiş olan birçok depremden zarar görmüştür. Son büyük deprem, 8 Temmuz 1975’te Bagan ve Myinkaba’da 8 MM Şiddeti’nde, Nyaung-U’da 7 MM Şiddeti’ndeki depremdir. Bu depremde tapınaklardan birçoğu Bupaya Pagoda’sında olduğu gibi şiddetli ve yeniden onarılamaz bir duruma getirici biçimde zarar görmüştür. Günümüz itibariyle 2.229 tapınak ve pagoda halen ayakta durmaktadır.

Paylaşcam

Bir Cevap Yazın